Sitagil 100

Thuốc kê đơn
Thành phần: Sitagliptin (dưới dạng Sitagliptin phosphat monohydrat) 100 mg (Uống)
Số đăng ký: VN-21232-18
Nhóm thuốc:
Hãng sản xuất: Incepta Pharlaceutical Ltd
Nước sản xuất: Bangladesh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Phân loại: Thuốc kê đơn
Giá tham khảo: 16.500 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG