Singulair 4mg

Thuốc kê đơn
Thành phần: Montelukast (dưới dạng Montelukast natri) NULL (Uống)
Số đăng ký: VN-20318-17
Nhóm thuốc:
Hãng sản xuất: Merck Sharp & Dohme Ltd.
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: Viên nhai
Phân loại: Thuốc kê đơn
Giá tham khảo: 13.503 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG