Sertil 100

Thuốc kê đơn
Thành phần: Sertralin (dưới dạng Sertralin hydrochlorid) 100 mg (Uống)
Số đăng ký: VN-20459-17
Nhóm thuốc:
Hãng sản xuất: Kwality Pharmaceutical PVT. Ltd.
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Phân loại: Thuốc kê đơn
Giá tham khảo: 2.500 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG