Promto Tablet 20mg

Thuốc kê đơn
Thành phần: Natri rabeprazole NULL (Uống)
Số đăng ký: VN-17959-14
Nhóm thuốc:
Hãng sản xuất: Getz Pharma (Pvt) Ltd.
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: Viên nén bao phim tan trong ruột
Phân loại: Thuốc kê đơn
Giá tham khảo: 7.850 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG