Propain

Thuốc kê đơn
Thành phần: Naproxen 500mg (Uống)
Số đăng ký: VN-20710-17
Nhóm thuốc:
Hãng sản xuất: Remedica Ltd.
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: Viên nén
Phân loại: Thuốc kê đơn
Giá tham khảo: 4.900 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG