Resolor 2mg

Thuốc kê đơn
Thành phần: Prucalopride NULL (Uống)
Số đăng ký: VN2-61-13
Nhóm thuốc:
Hãng sản xuất: Janssen-Cilag S.p.A.
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Phân loại: Thuốc kê đơn
Giá tham khảo: 21.644 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG