Suprane

Thuốc kê đơn
Thành phần: Desflurane NULL (Uống)
Số đăng ký: VN-17261-13
Nhóm thuốc:
Hãng sản xuất: Baxter Healthcare of Puerto Rico
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: Thuốc mê bay hơi (chất lỏng dùng để hít)
Phân loại: Thuốc kê đơn
Giá tham khảo: 2.700.000 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG