Setra 50 Tablet

Thuốc kê đơn
Thành phần: Sertraline (dưới dạng Sertraline HCl) NULL (Uống)
Số đăng ký: VN-19918-16
Nhóm thuốc:
Hãng sản xuất: General Pharmaceuticals Ltd.
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Phân loại: Thuốc kê đơn
Giá tham khảo: 1.330 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG