Sungemtaz 200mg

Thuốc kê đơn
Thành phần: Gemcitabin (dưới dạng Gemcitabin hydroclorid) NULL (Uống)
Số đăng ký: VN-19533-15
Nhóm thuốc:
Hãng sản xuất: Sun Pharmaceutical Industries Ltd.
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: Bột đông khô để pha tiêm
Phân loại: Thuốc kê đơn
Giá tham khảo: 158.000 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG