Rupafin

Thuốc kê đơn
Thành phần: Rupatadin NULL (Uống)
Số đăng ký: VN-19193-15
Nhóm thuốc:
Hãng sản xuất: J.Uriach and Cía., S.A.
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: Viên nén
Phân loại: Thuốc kê đơn
Giá tham khảo: 7.500 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG