Sufentanil-hameln 50mcg/ml

Thuốc kê đơn
Thành phần: Sufentanil (dưới dạng sufentanil citrate) NULL (Uống)
Số đăng ký: VN-20250-17
Nhóm thuốc:
Hãng sản xuất: Hameln Pharmaceuticals GmbH
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Phân loại: Thuốc kê đơn
Giá tham khảo: 48.000 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG