Sitaglo 25mg

Thuốc kê đơn
Thành phần: Sitagliptin (dưới dạng Sitagliptin phosphat monohydrat) NULL (Uống)
Số đăng ký: VN-18986-15
Nhóm thuốc:
Hãng sản xuất: Atra Pharmaceuticals Limited
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Phân loại: Thuốc kê đơn
Giá tham khảo: 7.000 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG