Sindroxocin 50mg

Thuốc kê đơn
Thành phần: Doxorubicin hydrochloride 10mg/5ml (Uống)
Số đăng ký: VN2-20-13
Nhóm thuốc:
Hãng sản xuất: S.C.Sindan-Pharma SRL
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: Bột pha dung dịch truyền
Phân loại: Thuốc kê đơn
Giá tham khảo: 390.000 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG