Sodium chloride 0,9%

Thuốc kê đơn
Thành phần: Natri clorid NULL (Uống)
Số đăng ký: VD-24019-15
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Công ty Cổ phần Otsuka OPV
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch
Phân loại: Thuốc kê đơn
Giá tham khảo: 13.283 VND

THUỐC CÙNG HOẠT CHẤT

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG