Babysky

null
Thành phần: Mỗi 3 g chứa: Glycerol 2,25g 2,25g ()
Số đăng ký: VD-28175-17
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Công ty cổ phần dược TW Mediplantex
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: Gel thụt trực tràng
Phân loại: null
Giá tham khảo: 7.000 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG