Respamxol 20

Thuốc kê đơn
Thành phần: Bambuterol hydroclorid NULL (Uống)
Số đăng ký: VD-24791-16
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: Viên nén
Phân loại: Thuốc kê đơn
Giá tham khảo: 3.300 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG