Deséafer 250

null
Thành phần: Deferasirox 250 mg 250 mg ()
Số đăng ký: VD-27408-17
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Công ty Liên doanh Meyer - BPC.
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: Viên nén phân tán
Phân loại: null
Giá tham khảo: 134.000 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG