Calcium C. D. PP

null
Thành phần: calcium glucoheptonat 700mg; Calcium gluconat 300mg, Acid ascorbic 100mg, Nicotinamid 50mg, Ergocalciferol 50mcg ()
Số đăng ký: VD-11012-10
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Euvipharm
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế:
Phân loại: null
Giá tham khảo: 2.665 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG