Sorbitol

Thuốc không kê đơn
Thành phần: Sorbitol NULL (Uống)
Số đăng ký: VD-16924-12
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: thuốc bột uống
Phân loại: Thuốc không kê đơn
Giá tham khảo: 1.000 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG