Soli - Medon 125

Thuốc kê đơn
Thành phần: Methyl prednisolon (dưới dạng Methyl prednisolon natri succinat) NULL (Uống)
Số đăng ký: VD-23777-15
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Công ty cổ phần Dược-TTBYT Bình Định
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: Bột đông khô pha tiêm
Phân loại: Thuốc kê đơn
Giá tham khảo: 72.000 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG