Qalyvit

Thuốc không kê đơn
Thành phần: L-Lysin ; Vitamin B1; Vitamin B6 ; Vitamin B12 NULL (Uống)
Số đăng ký: VD-20228-13
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm OPC tại Bình Dương - Nhà máy dược phẩm OPC
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: Thuốc cốm
Phân loại: Thuốc không kê đơn
Giá tham khảo: 4.400 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG