Bidivon

null
Thành phần: Ibuprofen 400mg - 400mg NULL ()
Số đăng ký: VD-26364-17
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Công ty cổ phần Dược-TTBYT Bình Định
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Phân loại: null
Giá tham khảo: 903 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG