Bidicotrim F

Thuốc kê đơn
Thành phần: Sulfamethoxazol 800mg; Trimethoprim 160mg 800mg, 160mg ()
Số đăng ký: VD-28224-17
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Công ty cổ phần Dược-TTBYT Bình Định (Bidiphar)
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: Viên nén
Phân loại: Thuốc kê đơn
Giá tham khảo: 945 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG