Biragan F

null
Thành phần: Paracetamol 500mg, Pseudoephedrin HCl 30mg, Clorpheniramin maleat 2mg ()
Số đăng ký: VD-10091-10
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Bidiphar 1
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế:
Phân loại: null
Giá tham khảo: Đang cập nhật

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG