Dầu nóng Vim bạch gấm

Thuốc không kê đơn
Thành phần: Menthol; Eucalyptol; Camphor; Methyl salicylat ; Parafin 1785mg; 1785mg; 977mg;2762mg; 178.5mg (Uống)
Số đăng ký: VD-21621-14
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Công ty cổ phần dược Nature Việt Nam
Nước sản xuất: Việt Nam
Dạng bào chế: Dầu xoa
Phân loại: Thuốc không kê đơn
Giá tham khảo: Đang cập nhật

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG