Safetamol250

Thuốc không kê đơn
Thành phần: Paracetamol NULL (Uống)
Số đăng ký: VD-25181-16
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: Dung dịch uống
Phân loại: Thuốc không kê đơn
Giá tham khảo: 4.400 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG