BC complex

null
Thành phần: Vitamin B1 15mg, Vitamin B2 10mg, Vitamin B6 5mg, Vitamin PP 50mg, Vitamin C 100mg NULL ()
Số đăng ký: VD-14662-11
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng - Ladophar.
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế:
Phân loại: null
Giá tham khảo: 550 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG