Becofed

null
Thành phần: loratadin 10mg, pseudoephedrin HCl 60mg ()
Số đăng ký: VD-10747-10
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Công ty liên doanh Meyer - BPC
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế:
Phân loại: null
Giá tham khảo: 850 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG