Becovacine 3 MIU

null
Thành phần: Spiramycin 3 M.IU NULL ()
Số đăng ký: VD-16137-11
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Công ty liên doanh Meyer - BPC
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: --
Phân loại: null
Giá tham khảo: 5.000 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG