Bicimax

null
Thành phần: Vitamin B1, B2, B5, B6, B8, B12, C, PP, Calci, Magnesi NULL ()
Số đăng ký: VD-14571-11
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Công ty liên doanh TNHH Stada Việt Nam
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế:
Phân loại: null
Giá tham khảo: 4.800 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG