Bicefzidim 2g

Thành phần: Ceftazidim 2g (Tiêm)
Số đăng ký: VD-21983-14
Nhóm thuốc: 6.2.1. Thuốc nhóm beta-lactam
Hãng sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Bidiphar 1
Nước sản xuất: Việt Nam
Dạng bào chế:
Phân loại:
Giá tham khảo: 63.000 VND

THUỐC CÙNG HOẠT CHẤT

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG