Cefcin 1g

Thành phần: Ceftriaxon* 1g (Tiêm)
Số đăng ký: VN-18392-14
Nhóm thuốc: 6.2.1. Thuốc nhóm beta-lactam
Hãng sản xuất: M/S Cirin Pharmaceuticals Pvt, Ltd.
Nước sản xuất: Pakistan

THUỐC CÙNG HOẠT CHẤT

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG