Imezin 1g

Thành phần: Cefazolin 1g (Tiêm)
Số đăng ký: VD-13437-10
Nhóm thuốc: 6.2.1. Thuốc nhóm beta-lactam
Hãng sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm.
Nước sản xuất: Việt Nam

THUỐC CÙNG HOẠT CHẤT

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG