Cefdim

Thành phần: Ceftazidim 1g (Tiêm)
Số đăng ký: VN-14714-12
Nhóm thuốc: 6.2.1. Thuốc nhóm beta-lactam
Hãng sản xuất: Korea United Pharm. Inc.
Nước sản xuất: Korea

THUỐC CÙNG HOẠT CHẤT

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG