Cbipenem

Thành phần: Meropenem* 1g (Tiêm)
Số đăng ký: VN-9547-10
Nhóm thuốc: 6.2.1. Thuốc nhóm beta-lactam
Hãng sản xuất: CSPC Zhongnuo Pharmaceutical (Shijiazhuang) Co., Ltd
Nước sản xuất: China
Dạng bào chế:
Phân loại:
Giá tham khảo: 270.000 VND

THUỐC CÙNG HOẠT CHẤT

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG