Ceftezol VCP

Ceftezol VCP

Thành phần: Ceftezol 1g (Tiêm)
Số đăng ký: VD-19054-13
Nhóm thuốc: 6.2.1. Thuốc nhóm beta-lactam
Hãng sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm VCP
Nước sản xuất: Việt Nam

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG