Ceftezol VCP

Thuốc kê đơn
Thành phần: Ceftezol 1g (Tiêm)
Số đăng ký: VD-19054-13
Nhóm thuốc: 6.2.1. Thuốc nhóm beta-lactam
Hãng sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm VCP
Nước sản xuất: Việt Nam
Dạng bào chế: Thuốc bột pha tiêm
Phân loại: Thuốc kê đơn
Giá tham khảo: 55.000 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG