Cetiam Inj. 1g

Cetiam Inj. 1g

Thành phần: Cefotiam* 1g (Tiêm)
Số đăng ký: VN-16869-13
Nhóm thuốc: 6.2.1. Thuốc nhóm beta-lactam
Hãng sản xuất: Kyung Dong Pharm Co., Ltd.
Nước sản xuất: Korea

THUỐC CÙNG HOẠT CHẤT

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG