Midapezon 1,5g

Thành phần: Cefoperazon + sulbactam* 1g; 0,5g (Tiêm)
Số đăng ký: VD-14343-11
Nhóm thuốc: 6.2.1. Thuốc nhóm beta-lactam
Hãng sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân
Nước sản xuất: Việt Nam
Dạng bào chế:
Phân loại:
Giá tham khảo: 59.900 VND

THUỐC CÙNG HOẠT CHẤT

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG