Mipanti

Thành phần: Imipenem + cilastatin* 500mg; 500mg (Tiêm)
Số đăng ký: VN-15654-12
Nhóm thuốc: 6.2.1. Thuốc nhóm beta-lactam
Hãng sản xuất: Ahngook Pharmaceutical Co., Ltd.
Nước sản xuất: Korea
Dạng bào chế:
Phân loại:
Giá tham khảo: 237.600 VND

THUỐC CÙNG HOẠT CHẤT

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG