Bactamox Plus Injection 1.5g

Bactamox Plus Injection 1.5g

Thành phần: Amoxicilin + sulbactam 1g; 0,5g (Tiêm)
Số đăng ký: VN-14675-12
Nhóm thuốc: 6.2.1. Thuốc nhóm beta-lactam
Hãng sản xuất: Bosch Pharmaceuticals (PVT) Ltd.
Nước sản xuất: Pakistan

THUỐC CÙNG HOẠT CHẤT

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG