Cefrobactum 2gm

Cefrobactum 2gm

Thành phần: Cefoperazon + sulbactam* 1g; 1g (Tiêm)
Số đăng ký: VN-9930-10
Nhóm thuốc: 6.2.1. Thuốc nhóm beta-lactam
Hãng sản xuất: Sanjivani Paranteral Ltd.
Nước sản xuất: India

THUỐC CÙNG HOẠT CHẤT

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG