Midazoxim 1g

Thuốc kê đơn
Thành phần: Ceftizoxim 1g (Tiêm)
Số đăng ký: VD-20452-14
Nhóm thuốc: 6.2.1. Thuốc nhóm beta-lactam
Hãng sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân
Nước sản xuất: Việt Nam
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Phân loại: Thuốc kê đơn
Giá tham khảo: 48.600 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG