ACS - Peni 1 MIU

ACS - Peni 1 MIU

Thành phần: Phenoxy methylpenicilin 1 000 000 IU (Uống)
Số đăng ký: VD-14958-11
Nhóm thuốc: 6.2.1. Thuốc nhóm beta-lactam
Hãng sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm IMEXPHARM
Nước sản xuất: Việt Nam

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG