Ceftazidime Kabi 0,5g

Ceftazidime Kabi 0,5g

Thành phần: Ceftazidim 0,5g (Tiêm)
Số đăng ký: VN-13541-11
Nhóm thuốc: 6.2.1. Thuốc nhóm beta-lactam
Hãng sản xuất: Labesfal-Laboratorios Almiro, SA
Nước sản xuất: Portugal

THUỐC CÙNG HOẠT CHẤT

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG