Ceftriaxone 1g

Ceftriaxone 1g

Thành phần: Ceftriaxon* 1 g (Tiêm)
Số đăng ký: VD-13051-10
Nhóm thuốc: 6.2.1. Thuốc nhóm beta-lactam
Hãng sản xuất: Công ty cổ phần hoá dược phẩm Mekophar
Nước sản xuất: Việt Nam

THUỐC CÙNG HOẠT CHẤT

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG