Aximaron

Thành phần: Ceftriaxon* 1g (Tiêm)
Số đăng ký: VN-13625-11
Nhóm thuốc: 6.2.1. Thuốc nhóm beta-lactam
Hãng sản xuất: Samik Pharmaceutical Co., Ltd.
Nước sản xuất: Korea

THUỐC CÙNG HOẠT CHẤT

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG