Razugrel 10

Thuốc kê đơn
Thành phần: Prasugrel NULL (Uống)
Số đăng ký: QLĐB-564-16
Nhóm thuốc:
Hãng sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 2
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Phân loại: Thuốc kê đơn
Giá tham khảo: 2.499 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG