BUN

Calcium máu

Các tên gọi khác: Ca+2; Calcium huyết thanh; Ca++

Định nghĩa

Xét nghiệm này là đo lượng calcium trong máu. Can-xi máu thường được dùng để tầm soát và theo dõi bệnh lý xương hay những rối loạn điều hoà canxi ( là những bệnh của tuyến phó giáp hay thận).

Bảng xét nghiệm viêm gan siêu vi

Các tên gọi khác

Xét nghiệm kháng thể viêm gan siêu vi A;Xét nghiệm kháng thể viêm gan siêu vi B; Xét nghiệm kháng thể viêm gan siêu vi C; Xét nghiệm kháng thể viêm gan siêu vi D.

Yếu tố thấp

Yếu tố thấp là gì?

Yếu tố thấp là một kháng thể đo được trong máu. Yếu tố thấp thường là một kháng thể có thể gắn với các kháng thể khác. Những kháng thể này là những protein bình thường có trong máu của bạn, là thánh phần quan trọng trong hệ miễn dịch của bạn. Yếu tố thấp là loại kháng thể mà bình thường không có mặt trong máu.