Lượt xem: 1708
Chuyên mục: Xét nghiệm

Lượt xem: 1708
Chuyên mục: Xét nghiệm

Lượt xem: 1949
Chuyên mục: Xét nghiệm

Yếu tố thấp là gì?

Yếu tố thấp là một kháng thể đo được trong máu. Yếu tố thấp thường là một kháng thể có thể gắn với các kháng thể khác. Những kháng thể này là những protein bình thường có trong máu của bạn, là thánh phần quan trọng trong hệ miễn dịch của bạn. Yếu tố thấp là loại kháng thể mà bình thường không có mặt trong máu.

Lượt xem: 1949
Chuyên mục: Xét nghiệm

Lượt xem: 895
Chuyên mục: Xét nghiệm

Các tên gọi khác

Xét nghiệm kháng thể viêm gan siêu vi A;Xét nghiệm kháng thể viêm gan siêu vi B; Xét nghiệm kháng thể viêm gan siêu vi C; Xét nghiệm kháng thể viêm gan siêu vi D.

Lượt xem: 895
Chuyên mục: Xét nghiệm

Lượt xem: 1057
Chuyên mục: Xét nghiệm

Lượt xem: 1057
Chuyên mục: Xét nghiệm