Lượt xem: 1885
Chuyên mục: Xét nghiệm

Xét nghiệm này được tiến hành như thế nào ?

Người lớn hay trẻ em:

Máu được lấy ra từ tĩnh mạch, thường là vùng khuỷu tay hay mu bàn tay.

Lượt xem: 1885
Chuyên mục: Xét nghiệm

Lượt xem: 1555
Chuyên mục: Xét nghiệm

Lượt xem: 1555
Chuyên mục: Xét nghiệm

Lượt xem: 950
Chuyên mục: Xét nghiệm

Lượt xem: 950
Chuyên mục: Xét nghiệm

Lượt xem: 1192
Chuyên mục: Xét nghiệm

Lượt xem: 1192
Chuyên mục: Xét nghiệm